TERMS & CONDITIONS

Algemene Voorwaarden

LEVERING
Nederlandse bestellingen worden verzonden met PostNL.
Buitenlandse bestellingen worden verzonden met DHL.

Onze levertijd kan variëren van 2 – 10 werkdagen.

VERZENDKOSTEN
Omdat we vanaf verschillende plekken verzenden moeten we soms helaas extra verzendkosten rekenen. Dit komt omdat de handmade producten direct vanaf de producent verzonden worden naar onze klanten. Dit is helaas niet op een andere manier te regelen. Wij hopen op begrip.

Voor t-shirts verzonden vanaf onze eigen locatie gelden de volgende verzendkosten:
Voor Nederlandse pakket zendingen  zijn de verzendkosten € 8,95.
Voor Europese pakket zendingen beginnen de verzendkosten bij € 10,00.
Voor Wereldwijde pakket zendingen beginnen de verzendkosten bij € 24,00.

Voor alle handmade producten gelden de volgende verzendkosten:
Voor wereldwijde pakket zendingen zijn de verzendkosten € 15,00.

Als een t-shirt samen met één of meerdere handmade producten wordt besteld, dan worden deze verzendkosten automatisch bij elkaar opgeteld.

Al onze verzendingen hebben een track & trace code zodat je altijd op de hoogte bent van de zending.

De hoogte van de verzendkosten voor buitenlandse verzendingen is afhankelijk van het gewicht van de totale bestelling.

Het verzenden van de handmade producten kan 5 tot 10 werkdagen in beslag nemen, omdat alles op bestelling gemaakt wordt. Hiervoor krijg je dan wel een uniek product toegezonden.

BETAALMETHODES
Op dit moment kan er bij ons betaald worden met iDeal (alleen voor Nederland) en PayPal.

PRIJZEN EN BELASTING
Alle onze prijzen zijn in Euro’s, wij kunnen geen prijzen in andere valuta geven.
Alle prijzen zijn inclusief BTW (NL tarief). Wij zijn NIET verantwoordelijk voor extra lokale Belasting of BTW heffingen.

RETOUREN
Producten kunnen binnen 14 dagen retour worden gestuurd nadat deze ontvangen zijn.
Bij beschadigingen van producten vragen wij om een foto met datum als bewijs. Het is dus van belang dat je de producten op de dag van levering controleert op eventuele beschadigingen en deze ook meteen meldt bij ons.
Bij een retourzending ben je zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten.
Bij retourzendingen hanteren wij € 7,00 verwerkingskosten, deze worden dus in mindering gebracht op het retourbedrag van je bestelling.
Wij maken het geld pas over als de producten door ons zijn ontvangen.

RETOURADRES
Het retrouradres is:

Stichting Merchandise Vrienden van De Humber
Humberweg 12
1043AC Amsterdam

INFORMATIE
E-mail: mokum81clothing@hotmail.com

KVK GEGEVENS
Stichting Merchandise Vrienden van De Humber
KVK: 63926717

Terms of Trade

DELIVERY
Dutch orders will be shipped with PostNL.
Foreign orders will be shipped with DHL.

Our delivery time can vary from 2 – 10 business days.

SHIPPING COSTS
Because our products are shipped from different locations we, unfortunately, have to calculate extra shipping costs. This is because our handmade products are sent directly from the producer to our customers. This cannot be arranged in a different way.
We hope for understanding.

For t-shirts sent from our own location the following shipping costs are set:
For Dutch package orders shipping cost are set to a fixed amount of € 8,95.
For European package orders shipping costs may vary from €10,00.
For Worldwide package orders shipping costs may vary from €24,00.

For all our handmade products the following shipping costs are set:
For Worldwide package orders the shipping costs are set to € 15,00.

If a t-shirt is bought together with one or more handmade products, shipping costs will automatically be added together.

All our shipments are sent with track & trace code so you always know where your package is during the shipment.
The heigth of foreign shipping costs is depending on the total weight of the order sent through DHL.

The shipping of the handmade products can take 5 to 10 business days, because all products are made to order. You will receive a unique product for this though.

PAYMENT OPTIONS
At this moment we accept iDeal (only in The Netherlands) and PayPal as payment options.

PRICES AND TAXES
All our prices are in Euros, we can not give prices in other currencies.
All prices are including Dutch VAT. We are NOT responsible for any foreign VAT or local taxes.

RETURNS
You have 14 days to return the products from delivery date.
If products are damaged in any way, we ask for a picuture with the date of discovery as proof. It’s very important to check the products on the date of delivery to any damagement. If you run into any problem, you must report right away.
The costs of a return shipment are for you own account.
For returnshipments we count € 7,00 as process costs, this amount will be taken in shortage of the total of your order amount.
We only can refund your money if you we have received the return sending in good order.

RETURN ADDRESS
Our return address is:

Stichting Merchandise Vrienden van De Humber
Humberweg 12
1043AC Amsterdam
The Netherlands

INFORMATION
E-mail: mokum81clothing@hotmail.com

KVK INFORMATION
Stichting Merchandise Vrienden van De Humber
KVK: 63926717